Примери за практическото използване на онлайн медия анализа

article illustration

Нашата система, Neticle, е уеббазирана услуга, която на база ключови думи, в почти реално време, извършва мониторинг на българското онлайн пространство: новинарски портали, блогове, форуми, социални мрежи, видеопортали. С помощта на системата може да се проследяват споменаванията на зададените ключови думи, като платформата автоматично анализира и оценява намерените съдържания.

На база досегашния ни опит и обратните връзки от партньорите ни, можем да споделим следните по-важни примери за практическото ползване на онлайн медия анализите:

Управление на репутацията – проследяване на собствения Индекс на мненията и сравнение с тези на конкуренцията

 • Ако Индексът на мненията на даден конкурент е значително по-висок от този на вашата компания, трябва да се анализира защо се пише по-положително (или по-малко негативно) за него.
 • Ако в даден момент има спад в Индекса на мненията на компанията/продукта, трябва да се види дали това не е свързано с проблем в услугата или разпространението на негативна новина.

Pазработване на продукт/услуга

 • Най-честите негативни изрази относно собствената марка/продукт/услуга, трябва да се използват като основа в разработването на нови такива.
 • Най-честите позитивни изрази спрямо конкурентите показват какво мислят потребителите спрямо тях. Ако има позитивен израз, който не се появява спрямо вашия продукт/услуга, трябва по-добре да се комуникира, или да се фокусира върху това по време на разработването на продукта, тъй като това е пазарен недостатък.
 • Негативните изрази спрямо конкурентите показват какво не одобряват потребителите в техните услуги, това също може да служи като основа при нови разработки с цел задминаване на конкуренцията, или за оптимизиране на комуникацията.

В Neticle към дадена марка/продукт/услуга могат да се задават повече аспекти, като напр. ценова политика, достъпност, качество, обслужване на клиенти, или други специфични области, като така конкретните дейности може да се оптимизират.

Следене на конкуренцията

 • В графиките на Neticle веднага може да се види ако онлайн присъствието на даден конкурент се промени, било количествено, или качествено: напр. стартира нова кампания, има събитие или се появи новина.

Идентифициране на причините за отлив на клиенти

Събирането и анализът на споменаванията на отказали се клиенти е важно за изработване на стратегии за запазване на тези клиенти.

 • Авторите на свързаните резултати в повечето случаи са стари клиенти, може да се идентифицират поименно и да се потърсят със специални предложения, с цел да останат клиенти на компанията
 • Спадът в тези споменавания може да потвърди правилната стратегия за задържане на клиенти, и обратното, ръстът им определено ще я отрече.
 • Свързаните думи и изрази ясно показват кои са основните причини а отлива на клиенти.

Подкрепа планирането на маркетингови кампании

 • Основните положителни изрази във връзка с дадената марка или продукт може да се използват директно в корпоративните съобщения, а с конкретни кампании може да се реагира на основните недостатъци.
 • Ясно може да се види кога си струва да се комуникира в даден канал (в кой час, в кой ден на седмицата).
 • Може да се систематизира авторите на кои интернет страници/канали реагират най- позитивно или най-негативно на съобщенията на ключовата дума.
 • Може да се наблюдава какво е разпространението и ефектът от подобни/конкурентни кампании в българското онлайн пространство.

Проследяване/анализ на маркетинг кампании

 • На база Индексът на мненията кои предишни кампании са били успешни и за какъв период?
 • Дали отношението на онлайн потребителите спрямо ключовата дума е станало по- позитивно в следствие на кампанията? (Има ли ръст на Индекса?)
 • Вследствие на кампанията дали са се увеличили споменаванията на ключовата дума в онлайн пространството?
 • Как се е разпространило съобщението на кампанията в онлайн пространството

Подпомагане на продажбите

 • Идентифициране на местата, където потребителите търсят информация или съвет преди покупката на даден продукт/услуга. След идентифицирането на тези страници/канали, може да се намесите в разговора и да влияяете на конкретните лични решения за покупка.

Подпомагане на продажбите и медийното планиране

 • Ясно може да се идентифицират кои страници и канали, кои потребители най-много се занимават/интересуват от теми, свързани с конкретния продукт/услуга.
 • Преди планиране на онлайн рекламна стратегия си струва да се изследва, дали каналът, където желаете да разположите рекламно съобщение, колко често се занимава с теми, свързани с продукта/услугата, както и дали го прави в по-скоро позитивен или негативен контекст.

Идентифициране и управление на лидери на мнение
(В следните канали – блогове, форуми, Фейсбук, Туитър – трябва да се изследат следните)

 • Кои са основните позитивни автори? – Струва си да се информират тези позитивни автори относно най-новите новини, кампании, събития, в подходяща форма.
 • Кои са основните негативни автори? – С личен контакт оже да се намали негативното настроение, с идентифицирането на тези личности, може да се намали негативния ефект.
 • Кои са основните позитивни интернет страници? – Може да се включите в разговора на страницата и да увеличите ангажираността. (Ето на тези страници си струва да разположите рекламни форми)
 • Кои са основните негативни интернет страници? – Ако има конкретен негативно настроен канал, може да се включите в разговора и да реагирате на критиките, да изяснявате недоразуменията.

Подкрепа на управлението на съдържанията в интернет страници и страници в социални медии

 • На база онлайн мненията, най-популярните позитивни изрази, характеристики може да са във фокуса на съдържанията на собствената интернет страници и такива в социалните мрежи.
 • На база негативните мнения, комуникацията на често критикуваните елементи може да се коригира на собствената страница и на тези в социалните мрежи.

Подкрепа на еднопосочна комуникация във Facebook

 • Ясно може да видите в колко часа, в кой ден от седмицата са най-активни потребителите, относно тема/марка. Струва си да синхронизирате с тези данни активирането на комуникацията.
 • Струва си да използвате основните положителни изрази от онлайн мненията в рекламните съобщения.

Social Media Support

 • На кои уебстраници се търят най-често информация, съвети относно продукта/услугата? – Заслужава си често да се посещават такива страници, да регистрирате фирмен потребител и да участват активно в разговора, да помагате на потребителите да разрешават проблеми си и да предоставяте коректна информация.
 • Има ли често споменавани проблеми? – По-лесно можете да се подготвите за проблемите, защото каквото е често в онлайн пространството, с тях ще ви потърсят и в реалността.
 • Непосредствена реакция на проблеми, оплаквания.
 • Откриване на проблеми и изработване на правилна реакция/отговор: разпространение на разрешението на проблема, споделете проблема и неговото решение, може да сте полезни и на други потребители. Спотайването не е дългосрочно решение в днешния дигитален свят.

Изготвяне на отчети за висшия мениджмънт

 • С помощта на Neticle лесно може да изготвите отчети.
 • Отчетът може да се редактира, да се добавят произволни елементи, и само с един клик да се експортира в pdf.
 • Всички графики в системата на Neticle може да се експортират във формати png и csv, така лесно се добавят във всеки документ или презентация.

Бързо социологическо проучване

 • Събирането и анализът на онлайн споменаванията по дадена тема е по-бързо и по- изгодно решение от традиционните социологически проучвания. Освен това, ние използваме реални мнения, а не насочени от въпроси такива.

В момента генерираме пазарна стойност за нашите клиенти по по-горните начини, но работим и по нови такива. Разбира се, ще се радваме и на идеи от нашите партньори.

АКО СЕ ИНТЕРЕСУВАТЕ КАК ОЩЕ МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ SOCIAL LISTENING НА ВАШАТА МАРКА, КОМПАНИЯ, АГЕНЦИЯ, ПРОЧЕТЕТЕ И ДРУГИТЕ НИ МАТЕРИАЛИ.

АКО ЖЕЛАЕТЕ ДА ИЗПРОБВАТЕ БЕЗПЛАТНО СИСТЕМАТА, ПОИСКАЙ ДЕМО ТУК, И НИЕ ЩЕ СЕ СВЪРЖЕМ С ВАС ВЪЗМОЖНО НАЙ-СКОРО.

Пробвайте и Вие!

Do you have a story, article or research about branding and social listening? Be our guest writer! How? Just download our guide here, write us and we'll publish your article.