Репутацията на Господарите и Нова телевизия след скандала с Димитър Върбанов

article illustration

Как реагираха онлайн потребителите на скандала с репортера Димитър Върбанов в предаването Господари на ефира по Нова телевизия, който меко казано симулира „бой“ срещу него? Слабото изпълнение на Върбанов дали се отрази негативно и на Нова? Или само на неговата репутация и тази на предаването? Платформата за онлайн мониторинг и анализ Neticle събра и с човешка точност, напълно обективно, автоматично анализира публичните съдържания в българското онлайн пространство по темата. Ще ви покажем резултатите и ще получите отговор как можеше да се избегне подобен голям срив в репутацията на една марка!*

През септември предаването „Господари на ефира“ е споменавано 422 пъти в българското онлайн пространство, а Нова телевизия 546 пъти. Разбира се, повечето споменавания са свързани със скандала, при Нова ТВ 85%, а при предаването 79% от резултатите между 24 и 30 септември. Името на репортера Върбанов 100% е споменавано по темата, само за една седмица 341 пъти. Както се вижда от данните, темата определено е заинтригувала онлайн потребителите у нас.

Графика 1: Брой споменавания на репортера, предаването и телевизията в седмицата на скандала (Източник: Neticle.bg)

От мненията на потребителите по темата става ясно, че скандалът по-малко засяга телевизията, но репутацията на предаването бележи огромен спад. Важно е да се знае, че повечето резултати са потребителски съдържания, спрямо редакционните материали (54-46%), което непредвещава нищо добро, тъй като онлайн потребителите винаги по-бързо и по-директно изразяват ссвоето недоволсто, и в този случай също е така.

Графика 2: Репутацията на репортера, предаването и телевизията в седмицата на скандала (Източник: Neticle.bg)

Потребителите се вълнуват от темата, но рядко обвиняват телевизионния канал за актьорското изпълнение на Върбанов. Разбира се, относителният дял на негативните споменавания на Нова със своите 13% е доста висок, особено спрямо стойността от 3% отпреди скандала, така че еднозначно случката остава негативен отпечатък върху репутацията на телевизията.

Въпреки това, тези стойност са доста по-ниски от относителния дял на критиките към предаването, които достигат 35% от резулатите. Интересното е, че скандалът, негативните критики, не се свързват най-тясно с името, собствената „марка“, на репортера: при него „едва“ 18% от споменаванията са негативни и са свързани с актьорското му изпълнение.

Графика 3: Съотношението на позитивните, негативните и неутралните споменавания на репортера, предаването и телевизията в седмицата на скандала (Източник: Neticle.bg)

Зрителите по-скоро губят доверие в предаването, което обвиняват, че е планирало, режисирало и излъчило подвеждащият репортаж, който не е дело единствено на журналиста. Въпреки че немалко потребители са имали подозрения относно достоверността на предаването като цяло, едва след появянето на изобличаващите видеоматериали подозренията им се доказват, както показват и данните преди и след скандала.

Най-много негативни съдържания има в коментарите под статиите по случая в онлайн медиите, както и под видеата в канала Youtube. В много коментари иронично се изтикват актьорските качества на Върбанов, и според повечето потребители те са достойни за специални награди.

Графика 4: Топ негативни коментари във връзка скандала (Източник: Neticle.bg)

Медия данните на Neticle показват, че скандалът с актьорското изпълнение на журналиста Димитър Върбанов в „Господари на ефира“ рязко сриват репутацията на предаването, а журналистът и телевизионния канал получават относително по-малко критики, въпреки че еднозначно се вижда петното и върху тяхната репутация.

Този срив, или поне неговият размер, можеше да се овладее по-добре ако се идентифицират в реално време и се отреагира адекватно с кризисна комуникация.

Във времената на бързо и неконтролируемо генериране на онлайн съдържания, само с подръчни инструменти, или с въвричането на по-голям човешки ресурс, за компаниите е невъзможно да се информират навреме и да реагират адекватно в кризисни ситуации.

Решение за такива проблеми са автоматизирани решения като Neticle, при които чрез автоматични аларми уведомяват компетентните хора в една компания за промените, като така осигуряват възможност за опазване репутацията на една марка.

*Данните и тяхното интерпретиране са напълно обективни, настоящата статия не е поръчана от никого. Целта на изследването е да се установи ефектът на скандала върху онлайн репутацията на репортера, предаването и телевизията, върху кои от тях е оказал най-голямо влияние, т.е. кои са поели негативното отношение на българските онлайн потребители.

Do you have a story, article or research about branding and social listening? Be our guest writer! How? Just download our guide here, write us and we'll publish your article.