Вече може да получавате най-важната информация в PDF!

article illustration

Активирахме най-новата функция на Neticle, а именно автоматичния PDF отчет! Както винаги, и сега сме се водили от желанията на нашите клиенти. И какво желаят те? Разбира се, колкото се може по-бързо да получават информация за това какво мислят онлайн потребителите за тях - с новата функция на експорт на PDF веднага ще получат отговирите.

Защо е полезен PDF отчета?

Тази възможност прави лесноразбираеми генерираните споменавания в интернет като в един отчет са събрани над 30 графики, които представят резултатите от мониторинга на дадената марка, компания, тема. Няма място за притеснение, не е необходимо да ги преглеждате всичките: ние ще изберем най-подходящите за вашите нужди. PDF отчетът е достъпен по два начина: или от админпанела на системата ни можете да го експортирате, или ние ще ви го изпращаме всеки ден, седмица или месец.

Защо е полезно това за вас?

Защото така не е необходимо винаги да влизаш в системата на Нетикъл, ако искаш да видиш дадена информация. Резултатите и готовите отговори винаги ще са във вашите ръце - по-скоро на монитора ви - в един прегледен PDF файл.
Ето няколко конкретни примера с какво ще ви е полезна новата функция на Нетикъл:

  • Всекидневен обзор на отношението към вашата кампания, промоция
  • Седмичен обзор на обратните връзки от клиентите
  • Седмичен анализ относно оценките на приложения в Google Play и App Store на база коментари
  • Седмичен анализ на конкурентите
  • Редовно разпознаване на нови лидери на мнение в различни източници
  • Редовни обобщения на Hot topcs и trending съдържания

Тъй като PDF отчета веднага ти показва какво мислят онлайн потребителите, вие имате само следните задачи: да планирате и да взимате решения.

Искате ли да пробвате новата ни функция? Свържете се с нас!

Do you have a story, article or research about branding and social listening? Be our guest writer! How? Just download our guide here, write us and we'll publish your article.