Функции на neticle Media Intelligence

Пробвайте и Вие!
Мониторинг neticle
Мониторинг в реално време
Социални медии (Facebook,Twitter,Tumblr,Google+,Youtube)
Новинарски сайтове
Видеопортали
App Store reviews
Google Play reviews
Блогове
Блогове
Оценки в онлайн магазини
Специални сайтове (220.ro, Indavideo.hu, etc.)
Автоматичен анализ на съдържанието neticle
Автоматичен анализ с човешка точност
Уникален индекс на репутацията за проследяване на репутацията
Автоматичен сентимент
Автоматично разпознаване на марки
Автоматично разпознаване на личности
Автоматично разпознаване на теми
Автоматично разпознаване на места
Автоматично разпознаване на организации
Автоматично разпознаване на емоции
Автоматично разпознаване на пол
Автоматични инсайти
Автоматично разпознаване на тенденции
Услуги neticle
Максимален брой потребители Неогарничен
Тестови период (2 седмици)
Персонализирани аларми по имейл
Аларма при необичайни спадове в репутацията
Аларми при появата на нови теми
Аларми при високо ниво на споменаванията
Персонализирани бюлетини по имейл
Персонализиран админпанел
Персонализирани отчети
Персонализирани шаблони за отчети
Исторически данни
API интеграция
Експертни анализи
Системни функции neticle
Езици Унгарски, руски, румънски, български, английски, грузински
Филтриране на ключови думи
Бенчмаркинг на конкуренти
Търсене по произволни думи
Идентифициране на лидери на мнение
Идентифициране на най-активните сайтове
Управление на споменаванията с отметки, бележки, изпращане по имейл
Интеграция на имейли
Експорт в PNG, PDF, XLS
Съпорт neticle
Личен консултант
Настройки на думи и профили от акаунт мениджър
Безплатно обучение
Онлайн видео обучение
Онлайн use-cases
Безплатна промяна на ключови думи